Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Patrycja Jakubów , so sídlom Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1 – Staré Město, IČO: 09499628, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Úřad městské části Praha 1, (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • e-mail

Meno, priezvisko a e-mail je nutné spracovať za účelom kontaktovania prostredníctvom kontaktného formulára . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 1 roku.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti.

  Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

  Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.