Spolupráce s designérem?

Interiéry, ve kterých bydlíme nebo pracujeme, bychom měli rádi zařízené prakticky, pohodlně a hezky.

K zařízení interiéru, zrovna tak, jako k oblékání nebo vaření, potřebujeme základní materiály a přísady, ale stejnou důležitost má i správně volené pořadí, poměry a množství. Při výběru oblečení nám pomáhají osobní míry, znalost materiálů a cit pro kombinaci barev ...stejně tak, jako při zařizování interiéru. Rozdíl je pouze ve složitosti, s pocitem vlastního vkusu nevystačíme.

Úkol vyžaduje mnohem hlubší znalosti a celkový přehled. Zkazíme-li jídlo, koupíme-li si neslušivý oděv, nevzniká taková škoda, příště se poučíme. Zařizování interiéru v našem životě je nepříliš často se opakující činnost, proto se v tomto směru mnozí cítí bezradní. Nákladná řešení mohou být v mnoha případech nahrazena nápady a znalostmi.

Pro jaký styl zařízení se rozhodnete, v čem se cítíte dobře, závisí na vašem vkusu. Společně, nejlepším možným způsobem vytvoříme právě takovou atmosféru, která vám je nejbližší.Kontakt

Ing. Jan Opitz

Havlíčkova 400, 500 02 Hradec Králové

+420 722 920 621